Provádíme veškeré kominické práce:

  • vložkování komínů (pro všechny typy spotřebičů)
  • montáže vícevrstvých kovových komínů pro plyn a pevná paliva (krby)
  • pravidelnou údržbu komínů - spalinových cest dle vyhlášky 91/2010 Sb. a dle ČSN 73 4201
  • výchozí revize a kolaudace spalinových cest
  • pasportizaci komínů
  • opravy komínů a kouřovodů
  • kontroly komínů inspekční kamerou
  • frézování komínů
  • autorizované měření účinnosti malých zdrojů - do 200 kW
  • poradenství